×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
Makine Mühendisliği Bölümünde tezli ve tezsiz yüksek lisans programları yürütülmektedir. Her iki programda da öğrenciler, mekanik veya ısı alanlarından birinde yüksek lisans çalışması yapabilir. Makine Mühendisliği Yüksek Lisans programının eğitim dili İngilizcedir. Ana dili İngilizce olmayan adaylar, programa başlamadan önce belirlenmiş olan İngilizce dil puanına sahip olmaları gerekir.

Öğrenci Kabulü: Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programına kabul için, makine mühendisliği bölümünden veya başka bir mühendislik bölümünden lisans derecesi gereklidir. Tezsiz Yüksek Lisans programına kabul için, makine mühendisliği bölümünden veya başka bir bölümden lisans derecesi gereklidir. Lisans derecesi makine mühendisliği bölümünden olmayan öğrenciler için bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Türk uyruklu öğrencilerin programa kabulü, adayların lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES/GRE sınavı puanlarının ağırlıklı ortalamasına göre yapılır. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü, adayların lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat (online) puanına göre yapılır.

Mezuniyet Koşulları: Tezli programda, toplam yedi kredili ders (toplam 21 kredi), kredisiz RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi, ME 590 Seminer dersi ve ME 599 Yüksek Lisans Tezi başarı ile tamamlanmalıdır. Tezsiz programda on kredili ders (30 kredi), kredisiz RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi ve ME 592 Proje dersi başarı ile tamamlanmalıdır. Her iki programda da iki mühendislik matematiği dersi zorunludur.

Tezli Programın tamamlanması için normal süre dört yarıyıldır, süre en fazla altı yarıyıla uzatılabilir. Tezsiz Programın tamamlanması için normal süre iki yarıyıldır, süre en fazla üç yarıyıla uzatılabilir. Bilimsel hazırlık programı süresi en fazla iki yarıyıldır.

Diğer detaylar için Fen Bilimleri Enstitüsü  web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.