×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2011 yılında kurulmuştur. Kısa sürede gelişen Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora programları yürütmektedir. Eğitim dili İngilizcedir.
Makine Mühendisliği Bölümü lisans programı, İngilizce dil hazırlık eğitiminden sonra verilen 4 yıllık (8 yarıyıl) bir eğitimi kapsamaktadır. Sekiz yarıyıl boyunca, öğrenciler öğretim planında belirtilen zorunlu ve seçmeli dersleri Üniversitenin koyduğu genel ölçütler içerisinde başarmak durumundadır.
Eğitim programında öğrencilere, analitik ve yaratıcı düşünebilme, etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Öğretim planında pratik uygulamaya özel önem verilmektedir. Dördüncü sınıfta, bir yıl süren gerçek mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik tasarım ve uygulama projeleri sanayi kuruluşları ile ortak yürütülmektedir. İki yarıyıl boyunca süren iki farklı uygulamalı laboratuvar dersi kapsamında, öğrencilerimizin deney tasarlama, deney sistemi kurma, ölçüm yapma ve veri analiz etme becerileri kazanmaları sağlanmaktadır. Eğitim faaliyetleri, uygulamaya yönelik çok sayıda laboratuvar çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir. Gelişmiş bilgisayar laboratuvarlarımızda, makine mühendisliği alanı ile ilgili yazılımları öğrencilerimizin ileri düzeyde öğrenmeleri ve uygulamaları eğitim programımızda özel önem verilen hususlardandır. İki yaz stajı ile öğrencilerin profesyonel hayata hazırlanmaları sağlanmaktadır.