×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Vizyonumuz;

    Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü;
  • Makine mühendisliğinde hem eğitim ve hem de araştırmada kalite, mükemmeliyet, inovasyon ve seçkinlikte ulusal ve uluslararası bir marka olarak tanınmayı;
  • Yakın gelecekte, tercih edilen bir ulusal makine mühendisliği programı olmayı;
  • Seçilmiş “teknoloji kanıtlama programları” ile öncü teknolojilerde sanayiye öncülük yapmayı hedeflemektedir.

Misyonumuz;

    Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü;

 

  • Öğrencileri, rekabetçi ve dinamik bir toplumda işbirliği içerisinde, bugünün olduğu kadar geleceğin mühendislik problemlerini de çözmek üzere, iş hayatında, akademik alanda ve sanayide geleceğin liderleri olmaya hazırlamayı, uygulamaya dönük lisans ve lisansüstü eğitim vermeyi;
  • Kişisel gelişmeyi teşvik ederken, çok disiplinli takım çalışmasının önemini, akademik mükemmeliyeti ve ömür boyu öğrenmeyi benimsetmeyi;
  • Toplumun ve uygarlığın bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlayacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini lisans ve lisansüstü seviyelerde yapmayı amaçlamaktadır.