×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
Öğrencilerin lisans derecesine hak kazanabilmeleri için “ME200 Yaz Stajı I” ve “ME300 Yaz Stajı II” olmak üzere iki yaz stajını tamamlamaları gerekir.
Öğrenciler stajlarını Makina Mühendisliği Bölümü yaz stajı içeriklerine uygun olarak yürüteceklerdir.
 1. Stajlar eğitim ve öğretim dönemleri ile çakışmayacak tarihlerde yapılır.
 2. Her bir stajın süresi 20 iş günüdür ve bölünemez.
 3. Stajlara fiilen ve kesintisiz devam zorunluluğu vardır.
 4. Geçerli bir mazeret nedeniyle üç veya daha az devam edilmeyen gün sayısı staj süresi sonuna eklenerek 20 işgünü tamamlanır. Üç günden daha fazla devamsızlık yapılan stajlar iptal edilir.
 5. Staj yapılan kuruluş çalışsa bile Cumartesi , Pazar ve resmi tatil günleri staj iş gününden sayılmaz.
 6. Bir kuruluşta ME200 imalat stajı yapmış olan bir öğrenci, aynı kuruluşta eğer varsa Ar-Ge bölümünde ME 300- Araştırma ve Geliştirme stajı yapabilir, ancak ME300-Fabrika stajı yapamaz.
Mezuniyet Durumunda Staj: Stajlar dışında bütün derslerini tamamlamış olan öğrenciler için staj
 1. Akademik takvimden bağımsız olarak, istedikleri bir tarihte yukarıdaki kurallara uygun olarak stajlarını yapabilirler.
 2. Öğrenci staj raporunu, staj bitimini takip eden ikinci haftanın sonuna kadar teslim etmelidir.
 3. Öğrencinin staj raporu en kısa sürede değerlendirilerek notu öğrenci işlerine bildirilir.
 4.  
Daha ayrıntılı bilgi almak ve Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız.
Staj yapılacak kuruluşun bulunması ve staja başlamadan önceki işlemler aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılmalıdır:

 1. Staj Yapılacak Firmanın Bulunması: Stajlar, öğrencilerimizin makine mühendisliği pratik uygulamalarında deneyim kazanmaları, işletmeleri tanımaları ve profesyonel hayata hazırlanmalarında ilk adım olarak değerlendirilmektedir. Profesyonel makine mühendisliği hayatına başlamanın ilk adımı olan bir iş bulma konusunda öğrencilerimizin deneyim kazanması için, staj yapacağı kuruluşu öğrencilerin kendilerinin bulması beklenmektedir. Staj yapılacak firma, Makine Mühendisliği Bölümü staj kriterlerine uygun olmalıdır;
  • Firmada biri makine mühendisi olmak üzere en az 3 mühendis çalışmalıdır.
  • Başvurulan firmanın, Bölümümüz tarafından onaylanmış olan firma listesinde olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  • Başvurulan firma, listede yoksa Firma Önerisi ve Onayı Formu Appendix B nin doldurularak staj koordinatörüne onaylatılmalıdır.
 2. Staj Zorunluluk Belgesi: Firma, staj zorunluluk belgesi isterse, Appendix G doldurarak bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir. Onaylanan belge birkaç gün içerisinde bölüm sekreterliğinden alınabilir.
 3. Staj Başlama ve Bitiş Tarihlerinin Belirlenmesi:
  • Firma ile görüşerek, staj süresi başlama ve bitiş tarihleri, yaz okulu veya öğretim dönemleri ile çakışmayacak ve 20 iş günü olacak şekilde tatiller dikkate alınarak belirlenmelidir.
  • Sigorta süresinin ve staj süresinin uyumlu olması için, belirlenmiş olan staj başlama ve bitiş tarihleri değiştirilmemelidir. Eğer zorunlu bir değişiklik gerekirse bölüm bilgilendirilmelidir.
 4. Sigorta İşlemleri: Staj süresince sigortalı olmanız yasal zorunluluktur. Sigorta işleminin yapılabilmesi için,
  • Sigorta Formu staj başlama tarihinden en az 15 gün önce doldurulmalıdır.
  • Sigorta formunu doldurulduktan sonra, birkaç gün içerisinde size e-mail ile gelen form imzalanarak Makine Mühendisliği Bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.
  • Sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra, hazırlanan SGK bildirgesi tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
  • Staja başlamadan önce SGK bildirgesi staj yapılacak kuruluşa teslim edilmelidir.
 1. Staja başladığınızda “Staj Değerlendirme Formları”nı (Appendix C) kuruluşun staj sorumlusuna teslim ediniz ve staj bittiğinde kapalı zarfta teslim alınız.
 2. Staj süresince kuruluşun çalışma ilkelerine, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uyunuz.
 3. İşyerinde kullandığınız her türlü mekan, alet, malzeme, makina ve araç gereçlere özen gösteriniz.
   • Staj eğitimi sırasında yaptığınız çalışmalar ile ilgili raporunuzu ilgili “Rapor Şablonuna” uygun şekilde hazırlayınız.
   • “Staj Değerlendirme Formları”nı kapalı zarf içerisinde teslim alınız ya da kuruluş tarafından bölüme gönderilmesini sağlayınız.
    Raporunuzun elektronik kopyasını (*.pdf) İlgili Webonline sayfasına(ME200/ME300) yükleyiniz.
   • Onaylanmış raporunuzu ve varsa “Staj Değerlendirme Formları”nı ilan edilen tarihlerde Bölüm Öğrenci İşlerine teslim ediniz.

Aşağıdaki bütün sorulara EVET cevabı verilebiliyorsa staj raporu teslim gerçekleştirilebilir, aksi takdirde staj raporu kabul edilmeyecektir.

   • Staj süresi 20 iş günü olarak gerçekleştirilmiştir
   • Staj günlüğü düzgün bir şekilde doldurulmuş ve imzalanmıştır.
   • Staj raporu eksiksiz olarak hazırdır.
   • İntihal bildirim (Statement of Plagiarism) sayfası  staja eklenmiştir ve teslim edilmeden önce imzalanmıştır.
   • Kapak sayfası uygun bir şekilde hazırlanmıştır.
   • Stajla ilgili genel bilgiler kısmı yeterli miktarda yazılmıştır.
   • Firma ya ait iki parçanın/ürünün teknik resimleri Uygun ortamda hazırlanmış ve çıktıları alınmıştır.
   • Seçilen iki parçaya/ürüne ait üretim yöntemleri ve sıralı ve detaylı olarak anlatılmıştır.
   • Seçilen iki parçaya/ürüne ait üretim şeması raporda eklenmiştir.
   • Intihal limiti %20 nin altındadır
   • Öğrenciler
    • Staj raporlarını,
    • İşsizlik ücreti katkı bilgi formunu,
    • Staj raporlarını  ve rapor eklerinde yer alan dökümanları içeren bir CD/DVD  yi,
    • Eğer elden teslim edilecekse kapalı imzalı zarf içerisindeki staj günlüğünü  tutanak karşılığında teslim ederler.
    • Staj günlüğü kargo veya kurye ile fabrika tarafından gönderilmiş ise belgenin staj komisyonuna ulaştığının teyidi öğrenciye aittir.
    • Tüm öğrencilerin ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU‘nu staj yaptıkları kurumlara teslim ederek onaylanmış belgelerini ve doldurulmuş dökümanı staj bitiminde teslim etmelidir. (Staj süresince ücret alan öğrencilerin aynı bilgileri webonline sayfasındaki forma yazması gerekir)

İlan edilen tarihler arasında Bölüm Öğrenci İşlerine teslim edilen raporlar aşağıda belirtilen şekilde değerlendirilir.

 • Raporlar intihal yazılımı kullanılarak kontrol edilir.
 • Kopya olduğu belirlenen raporlar öğrencilere iade edilerek düzeltilmesi istenir.
 • Raporlar komisyonunun görevlendirdiği öğretim elemanları tarafından staj değerlendirme kriterleri dikkate alınarak değerlendirilir.
 • Gerektiğinde öğrenciler staj çalışmaları ile ilgili olarak görüşmeye çağırılabilir.
 • Öğretim elemanları tarafından değerlendirilen raporlara ait değerlendirme puanları komisyon tarafından ilan edilir.
 • Staj Değerlendirme Formları;
  Staj süreci ile ilgili yukarıdaki bilgilere ek olarak olarak yardım almak için staj komisyonuna başvurulabilir.
Daha fazla bilgi edinmek ve staj web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.