×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
Makine Mühendisliği Bölümünde doktora programı yürütülmektedir. Programda öğrenciler, mekanik veya ısı alanlarından birinde doktora çalışması yapabilir. Makine Mühendisliği Doktora Programının eğitim dili İngilizcedir. Ana dili İngilizce olmayan adaylar, programa başlamadan önce belirlenmiş olan İngilizce dil puanına sahip olmaları gerekir.

Öğrenci Kabulü: Doktora programına kabul için, adayların tezli yüksek lisans programını tamamlamış olmaları gerekir. Türk uyruklu öğrencilerin programa kabulü, adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES/GRE sınavı puanlarına göre yapılır. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü, adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ALES/GRE sınavı puanları ve mülakat (online) puanına göre yapılır.

Mezuniyet Koşulları: Programda 7 kredili doktora dersi (21 kredi), kredisiz RME 600 Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi, ME 690 Seminer dersi ve ME 699 Doktora Tezi başarı ile tamamlanmalıdır. Öğrenci, eğer yüksek lisans programının zorunlu dersleri olan MATH551 Analytical Methods in Mechanical Engineering I ve MATH552 Advanced Numerical Methods for Engineers derslerini veya eşdeğerlerini yüksek lisans eğitimi sırasında almadı ise bu dersleri doktora programındaki zorunlu dersler yerine sayılmak üzere almak zorundadır. Öğrenci, seçmeli dersler havuzundaki derslerden veya eşdeğerlerinden yüksek lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersleri doktora programında alamaz. Bunun takibi bölüm doktora komisyonu tarafından yapılır.

Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin iki zorunlu (MATH551 Analytical Methods in Mechanical Engineering I ve MATH552 Advanced Numerical Methods for Engineers) ve 12 seçmeli olmak üzere 14 kredili ders (toplam 42 kredi) almaları gereklidir. Bu öğrencilerin ayrıca kredisiz RME 600 Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini, ME 690 Seminer dersini almaları ve ME 699 Doktora Tezi hazırlayarak jüri önünde savunmaları gereklidir. Programın tamamlanması için normal süre, yüksek lisans derecesi ile programa başlayan öğrenciler için sekiz ve doktora programına lisans derecesi ile başlayan öğrenciler için on dönemdir. En fazla süre sırasıyla on iki ve on dört döneme uzatılabilir.

Diğer detaylar için Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.