×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Makine Mühendisliği Bölümü Komisyonları ve Görev Dağılımı

  H. Türkoğlu (Koordinatör), K. İder, E.Ö.Yapıcı
 • Ders planının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve öneri hazırlamak.
 • Mevcut ve yeni oluşturulan ders içeriklerinin tanımlanması ve/veya değiştirilmesi ile ilgili görüş bildirir.
 • Yeni açılan derslerle ilgili formların hazırlanmasını ve web sayfasına konulmasını sağlar.
 • Çift dal/yan dal öğrencilerinin ders alma işlemleri ile ilgili kuralları tanımlar.
  E. Özgirgin (Koordinatör), E. Ayli, F.Sait.
 • Yatay ve dikey geçiş yolu ile bölümümüze gelen öğrencilerin almış olduğu dersleri inceleyerek bölümümüze intibakları için ders saydırma işlemlerini yürütür.
 • Başka üniversitelerden ders alan öğrencilerin ders saydırma işlemlerini yürütür.
 • Çift Ana Dal ve Yan Dal için bölümümüze olan başvuruları değerlendirir, bölümümüze intibaklarını ve ders alma işlemlerini yürütür.
 • Eğitim affı sonucunda oluşan başvuruları inceler ve görüş bildirir.
  S. Akar (Koordinatör),  O. Totuk, F.Sait
 • Staj yerlerinin bulunmasında ve gerekli işlemlerde öğrencilere yardımcı olur.
 • Öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirir ve onaylar.
 • Staj raporlarının değerlendirilmesini koordine eder ve sonuçları bölüme bildirir.
 • Staj raporu yazım kurallarını belirler ve rapor formatını belirler ve geliştirir.
  S. Akar (Koordinatör), E. Özgirgin, E. Ayli,
 • Sınav evraklarında maddi hata olduğu iddiasıyla bölüme verilen dilekçeleri inceler, ilgili evrakları dersin hocasından talep eder, maddi hata durumunu tespit eder ve bölüme görüş bildirir.
 • Hukuki ve/veya hiyerarşik yolla gelen not itiraz konularını değerlendirir, talebin konusuna göre yetkisi çerçevesinde bir ön değerlendirme yapar, itiraz konusundaki işlemlerin yapılması için bölüme teslim eder.
 • İtiraz konusu komisyon üyelerinden biri ile ilgili ise bu komisyon üyesi komisyon çalışmalarına katılmaz.
  O. Totuk (Koordinatör), E. Aylı,  S. Akar
 • ME407 ve 408 dersleri kapsamında gerçekleştirilecek olan projeler için sanayi kuruluşlarından destek sağlanması için görüşmeleri organize eder. Görüşmeler sonunda ortaya çıkan konuları bitirme projesi olarak tanımlar ve Bölüm öğretim üyelerine duyurur.
 • Her dönemin başında ME407 dersi için başvuruda bulunan öğrencilerin proje gruplarının oluşturmasını ve danışmanların belirlenmesini koordine eder.
 • Öğrencinin başarı durumunu ve tercihlerini göz önünde tutarak proje konularını belirler.
 • Projelerin gerçekleştirilmesi aşmaları ilgili konularda öğrencileri bilgilendirir.
 • Projeleri değerlendirme yöntemini belirler ve Bölüm Kurulu onayına sunar.
 • Proje sunumlarını organize eder.
  F.Sait (Koordinatör), E. Aylı, S. Akar
 • Uluslararası anlaşmalar (ERASMUS dahil) çerçevesinde öğreci ve öğretim üyesi değişimi programlarını koordine eder.
 • Yeni programlarla ERASMUS programı çerçevesinde işbirliği imkanları oluşturulmasını sağlar.
 • Uluslararası çerçevede gerçekleşen ikili ilişkiler, bölümler arası ilişkiler konusunda faaliyetlerde bulunur.
 • Farabi programı çerçevesinde öğreci değişimi ile ilgili prosedürleri gerçekleştirir.
 • Öğretim üyesi değişim programı çerçevesindeki başvuruları değerlendirir.
  E. Özgirgin (Koordinatör), K. İder, H. Türkoğlu,  S. Akar
 • Lisansüstü giriş sınavlarını koordine eder ve gerçekleştirir.
 • Lisansüstü eğitimi için öğrencilerin ders saydırma/yatay geçiş işlemleri için başvurularını inceler ve bölüm kurul kararları ve temayüller çerçevesinde bölüme görüş bildirir.
 • Lisansüstü seminerleri koordine eder.
 • Af kapsamında gelen öğrencilerin durumu ile ilgili bölüme görüş bildirir.
 • Lisansüstü eğitim ile ilgili münferit problemler (danışman değişikliği, tez konusunun değiştirilmesi vb.) hakkında bölüme görüş bildirir.
  S. Akar (Koordinatör), E. Aylı, E. Kocak
 • Mevcut laboratuvarların fiziki yapısının ve eğitim için kullanım şeklinin belirlenmesi ve gerekli iyileştirme/geliştirmelerin yapılması için faaliyet gösterir.
 • Yeni laboratuvar ihtiyaçlarının belirlenmesi için fizibilite çalışmaları yapar ve üniversite yönetiminden talep edilmek üzere ihtiyaç listelerinin hazırlar.
 • Laboratuvarlarda öğrenci güvenliği vb. konularda eksiklikleri belirler ve bu eksikliklerin giderilmesi için gerekli önlemleri alır.
 • Yeni laboratuvar düzenlenmesi ile ilgili olarak yapılacak başvurular hakkında görüş bildirir.
 • Üniversite-sanayi işbirliğinde laboratuvarların kullanımı ve bu kapsamda yapılacak güncellemeler ile ilgili faaliyet gösterir.
  E. Kocak (Koordinatör), H. Türkoğlu
 • Açılan dersler ile ilgili işlemlerin yapılması
 • Ders programının yapılması
  H.Türkoğlu (Koordinatör), E. Koçak
 • Bölüm web sitesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi.
  E. Özgirgin (Koordinatör), O. Totuk, E. Kocak
 • Aday öğrenciler için bölüm tanıtım faaliyetlerini fakülte dekanlığı ile birlikte planlar, koordine eder ve düzenler.
 • Aday öğrenciler için bölüm tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek üzere bölüm sayfası altında açılmış olan alanın içeriğini hazırlar/günceller.
 • Aday öğrenciler için bölüm tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek üzere basılı materyal ya da diğer tanıtım materyallerinin içeriğini belirler ve tasarlanmasını koordine eder.
 • Bölümün diğer kurumlar tarafından tanınırlığını artırmak ve bu yolla öğretim üyeleri ile ortak proje gerçekleştirmek hedefiyle resmi kurumlara/tüzel kişiliklere ziyaretler düzenler.
 • Bölüm öğretim elemanları arasındaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için toplantı, yemek vb. organizasyonlar düzenler ve bu yolla öğretim üyeleri arasındaki ikili ilişkileri geliştirmeyi hedefler.
  • H. Türkoğlu (Koordinatör), K. İder,  E. Ayli, S. Akar, E. Kocak
  • Bölümün ulusal ve/veya uluslararası eğitim akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmesi için gerekli yol haritasını çıkartır.
  • Akreditasyon çalışması çerçevesinde gerekli başvuru dökümanlarının hazırlanmasını gerçekleştirir/koordine eder.
  • Akreditasyon değerlendirme süreçlerinde gerçekleştirilen ziyaretler için gerekli hazırlıkları yapar. Akreditasyon değerlendirme süreçlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlara göre gerekli dökümanları (savunma, itiraz vb.) hazırlar.
 •  
  E. Aylı (Koordinatör), S. Akar, O. Totuk, 
 • Program amaçlarına, ders çıktılarına ve program çıktılarına ulaşılma düzeylerinin ölçülmesinde uygulanılacak yöntemin belirlenmesi.
 • Program amaçlarına ulaşılma düzeyinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
 • Ders çıktılarına ulaşılma düzeyinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
 • Program çıktılarına ulaşılma düzeyinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
 • Ölçme ve değerlendirme sonuç raporunun hazırlanması.
  E. Özgirgin (Koordinatör), E. Kocak, O. Totuk
 • Mezunlar ile ilişkileri koordine eder.
 • Mezunlar ile ilgili bilgi toplar ve değerlendirir.
 • Mezunların çalıştığı kurumları ve sektörleri analiz ederek, akreditasyon çalışmaları için veri temin eder.
 • Paydaşlar ile görüşerek Makina Mühendisliği mesleği için güncel yeterlik kapsamını tanımlar, bölüme rapor eder.