Komisyonlar

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KOMİSYON GÖREV DAĞILIMI


Lisans Eğitim Komisyonu 

K. İder (Koordinatör), N. Onur, E. Yıldırım


Yatay/Dikey Geçiş Komisyonu

Ö. Selvi, E. Özgirgin


Staj Komisyonu                    

T. Akyürek, Ö. Selvi


Maddi Hata ve Not İtiraz Komisyonu

H. Türkoğlu (Koordinatör), H. Tanrıöver, Ö. Selvi


Bitirme Projesi Dağıtım Komisyonu                              

E. Özgirgin (Koordinatör), H. Tanrıöver


Ulusal/Uluslararası İlişkiler (ERASMUS dahil) Komisyonu  

T. Akyürek (Koordinatör), H. Tanrıöver


Lisansüstü Eğitim Komisyonu (Giriş Sınavları dahil)

K. İder (Koordinatör), N. Onur, H. Tanrıöver, E. Özgirgin


Yüksek Lisans Danışman Atama Komisyonu  

E. Yıldırım, E. Özgirgin


Laboratuvar Geliştirme Komisyonu                           

E. Yıldırım (Koordinatör), E. Özgirgin, Ö. Selvi


Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu 

H. Türkoğlu (Koordinatör), T. Akyürek, Ö. Selvi


Ders Program Komisyonu

T. Akyürek, K. İder


Web Sitesi Komisyonu

E. Yıldırım, K. İder


Bölüm Tanıtımı ve Sosyal İlişkiler Komisyonu     

H. Tanrıöver, E. Özgirgin, T. Akyürek


Akreditasyon, Veri Toplama ve Değerlendirme, Mezunlar/Paydaşlar ile İlişkiler Komisyonu                                

K. İder, H. Türkoğlu, E. Yıldırım, H. Tanrıöver


Stratejik Plan Komisyonu    

K. İder, N. Onur