DOCTORATE PROGRAM / DOKTORA

The medium of instruction of mechanical engineering doctoral program is English.

Qualifications for admission to doctoral program are indicated on website of Institute of Natural Sciences. Candidates will take a written and an oral exam on the dates announced by the Institute of Natural Sciences.

Program requires successful completion of 7 graduate courses (total of 21 credits), non-credit RME 600 Research Methods and Ethics course, ME 690 Seminar course, and ME691 Special Studies course, doctoral qualification exam, and after the acceptance of the thesis proposal preparation and defense of a doctoral thesis (ME 699), which contributes to current literature, against a jury. 

Doctoral thesis jury is composed of five members assigned according to the principles indicated in Çankaya University Graduate Education Regulations. Duration of the doctoral program is 8 semesters, while the upper limit for completion is 12 semesters. If a student has not taken compulsory courses ME 501 Analytical Methods in Mechanical Engineering I and ME 502 Advanced Numerical Methods for Engineers or their equivalents in his/her masters education, he/she should take these as two of the elective courses in the doctoral program. A student cannot take a course in the doctoral program, if he/she has taken it or its equivalent in his/her masters education. This will be monitored with care by the Department Doctoral Commission.

Students accepted to doctoral program with a bachelor degree only, must take 2 compulsory (ME 501 Analytical Methods in Mechanical Engineering I and ME 502 Advaced Numerical Methods for Engineers) and 12 elective courses, making total of 14 courses wtih credits (total of 42 credits). These students musy also take RME 600 Research Methods and Ethics, ME 590 Seminar, and ME 691 Special Studies courses, and be successful in doctoral qualification exam, and after the acceptance of the thesis proposal preparation and defense of a doctoral thesis (ME 699), which contributes to current literature, against a jury.

Students can take a specified number (indicated in Çankaya University Graduate Education Regualations) of masters courses (ME 5XX coded) besides the ME 6XX coded courses listed below.

Makine Mühendisliği Doktora  programının eğitim dili İngilizce’dir.

Doktora  programının kabul koşulları Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasında belirtilmiştir. Başvuran adaylara Fen Bilimleri Enstitüsünce belirtilen tarihlerde yazılı ve sözlü bilim sınavı yapılır.

Programda 7 seçmeli lisansüstü ders (21 kredi), kredisiz RME 600 Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi, ME 690 Seminer dersi ve ME 691 Özel Çalışmalar dersi alınması, doktora yeterlilik sınavından başarılı olunması ve doktora tezi önerisi kabul edildikten sonra güncel literatüre katkı sağlayan bir doktora tezinin (ME 699) hazırlanarak jüri önünde savunulması gereklidir. Doktora tez jürisi Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde beş üyeden oluşur. Doktora programının süresi sekiz yarıyıl olup azami tamamlanma süresi oniki yarıyıldır. Öğrenci, eğer yüksek lisans programının zorunlu dersleri olan ME 501 Analytical Methods in Mechanical Engineering I ve ME 502 Advanced Numerical Methods for Engineers derslerini veya eşdeğerlerini yüksek lisans eğitimi sırasında almadı ise bu dersleri doktora programındaki seçmeli dersler yerine sayılmak üzere almak zorundadır. Öğrenci, seçmeli dersler havuzundaki derslerden veya eşdeğerlerinden yüksek lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersleri doktora programında alamaz. Bunun takibi ABD doktora komisyonu tarafından dikkatle yapılacaktır.

Lisans dereceli olarak doktora programına kabul edilen öğrencilerin 2 zorunlu (ME 501 Analytical Methods in Mechanical Engineering I ve ME 502 Advanced Numerical Methods for Engineers) ve 12 seçmeli olmak üzere 14 kredili ders (toplam 42 kredi) almaları gereklidir. Bu öğrencilerin ayrıca kredisiz RME 600 Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini, ME 690 Seminer dersini ve ME 691 Özel Çalışmalar dersini almaları, doktora yeterlilik sınavından başarılı olmaları ve doktora tezi önerisi kabul edildikten sonra güncel literatüre katkı sağlayan bir doktora tezini (ME 699) hazırlayarak jüri önünde savunmaları gereklidir.

Doktora programındaki öğrenciler seçmeli ders olarak, aşağıda belirtilen ME 6XX kodlu derslerden başka Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinde belirtilen sayı kadar Yüksek Lisans (ME 5XX kodlu) dersi de alabilirler.

Click to see graduate course list. / Lisansüstü ders listesini görmek için tıklayınız.

Click to see doctorate programme qualifications. / Doktora programı yeterliliklerini görmek için tıklayınız.