×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Makine Mühendisliği Doktora  programının eğitim dili İngilizce’dir.

Doktora  programının kabul koşulları Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasında belirtilmiştir. Başvuran adaylara Fen Bilimleri Enstitüsünce belirtilen tarihlerde yazılı ve sözlü bilim sınavı yapılır.

Programda 7 seçmeli lisansüstü ders (21 kredi), kredisiz RME 600 Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi, ME 690 Seminer dersi ve ME 691 Özel Çalışmalar dersi alınması, doktora yeterlilik sınavından başarılı olunması ve doktora tezi önerisi kabul edildikten sonra güncel literatüre katkı sağlayan bir doktora tezinin (ME 699) hazırlanarak jüri önünde savunulması gereklidir. Doktora tez jürisi Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde beş üyeden oluşur. Doktora programının süresi sekiz yarıyıl olup azami tamamlanma süresi oniki yarıyıldır. Öğrenci, eğer yüksek lisans programının zorunlu dersleri olan ME 501 Analytical Methods in Mechanical Engineering I ve ME 502 Advanced Numerical Methods for Engineers derslerini veya eşdeğerlerini yüksek lisans eğitimi sırasında almadı ise bu dersleri doktora programındaki seçmeli dersler yerine sayılmak üzere almak zorundadır. Öğrenci, seçmeli dersler havuzundaki derslerden veya eşdeğerlerinden yüksek lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersleri doktora programında alamaz. Bunun takibi ABD doktora komisyonu tarafından dikkatle yapılacaktır.

Lisans dereceli olarak doktora programına kabul edilen öğrencilerin 2 zorunlu (ME 501 Analytical Methods in Mechanical Engineering I ve ME 502 Advanced Numerical Methods for Engineers) ve 12 seçmeli olmak üzere 14 kredili ders (toplam 42 kredi) almaları gereklidir. Bu öğrencilerin ayrıca kredisiz RME 600 Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini, ME 690 Seminer dersini ve ME 691 Özel Çalışmalar dersini almaları, doktora yeterlilik sınavından başarılı olmaları ve doktora tezi önerisi kabul edildikten sonra güncel literatüre katkı sağlayan bir doktora tezini (ME 699) hazırlayarak jüri önünde savunmaları gereklidir.

Doktora programındaki öğrenciler seçmeli ders olarak, aşağıda belirtilen ME 6XX kodlu derslerden başka Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinde belirtilen sayı kadar Yüksek Lisans (ME 5XX kodlu) dersi de alabilirler.

Lisansüstü ders listesini görmek için tıklayınız.

Doktora programı yeterliliklerini görmek için tıklayınız.

Doktora programı yeterlilik sınavı uygulama ve konularını görmek için tıklayınız.