×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
ME102 Makine Mühendisliğine Giriş (2 0 2) (AKTS: 3)

Makine mühendisliğine giriş ve makine mühendisliği programının öğrencilere açıklanması. Makine Mühendisliği lisans programı öğretim programı, dersleri, politikaları tanıtılır. Öğrenciler, mühendisliğin, mühendislik bilimlerinin, temel makine mühendisliği alanlarının, ekonomik ve çevresel konuların, etik, sağlık ve güvenliğinin tarihsel gelişimlerini öğrenir ve teknolojik gelişmeleri takip edecek alt yapıyı kazanırlar.


ME113 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I (2 2 3) (AKTS: 6)

Ders, mühendislik çiziminin tanıtılması ve mühendislik çiziminin elemanları, geometrik varlıkların inşası, projeksiyon teorisi, ortografik çizim, izometrik görünüşler, boyutlandırma ve kesit alma konularını kapsamaktadır.


ME114 Bilgisayar Destekli Teknik Resim II (2 2 3) (AKTS: 4)

Ders, dişli bağlantı elemanları ve dişliler, yüzey kalitesi ve toleranslar, katı modellemede genel kavramlar, katı modellerin taslak detaylandırmaya aktarılması, montaj modelleme ve montaj parçaları ve yüzey modelleme konularını kapsamaktadır.


ME198 Makine Mühendisleri için Hesaplama Araçları (2 2 3) (AKTS: 6)

Matlab’a giriş, hesaplama amaçlı veri gösterimi, veri çizme, döngü kavramları, diziler, karakteristik makine mühendisliği problemlerini çözmek için temel algoritmalar uygulamaları bu ders kapsamında öğretilmektedir.


ME200 Yaz Stajı I (0 0 0) (AKTS: 5)

Bu derste öğrencilerin imalat sektöründe faaliyet gösteren bir firmada 20 iş günü bir eğitim süresi geçirmeleri gerekmektedir. Eğitim süresince, öğrenciler yürütülen üretim süreçlerini ve üretim süreçleri ile yönetim fonksiyonları arasındaki ilişkiyi gözlemleme olanağına sahip olacaklardır. Öğrencinin katkılarını yansıtan bir rapor talep edilmektedir


ME202 Mukavemet (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, gerilme ve gerinim kavramları, eksenel yük, statik olarak belirsiz eksenel yüklü elemanlar, termal gerilme, burulma, büküm açısı, statik olarak belirsiz tork yüklü elemanlar, eğilme, kirişlerin eksantrik eksenel yüklemesi, enine makaslama, yapı elemanlarında kesme akışı, kombine yükler, gerilme ve şekil değiştirme transformasyonu, kiriş ve millerin sapması, statik olarak belirsiz kiriş ve miller konularını içermektedir.


ME203 Statik (3 0 3) (AKTS: 6)

Ders, parçacıkların statiği alanında düzlemdeki kuvvetler, uzayda kuvvetler, denge, kuvvet momenti, moment çifti, katı cisimler üzerinde eşdeğer kuvvet sistemleri, iki boyutta denge, üç boyutta denge konularını, dağıtılmış kuvvetler alanında sentroidler ve ağırlık merkezi konusunu ve yapıların analizi alanında kafes kirişler, çerçeveler ve makineler, kiriş ve kablolarda iç kuvvetler, sürtünme, alanların atalet momentleri, kütlelerin atalet momentleri, sanal çalışma yöntemi konularını içermektedir.


ME206 Dinamik (3 0 3) (AKTS: 4)

Ders, parçacıkların kinematiği, dikdörtgen, silindirik, küresel ve normal ve teğetsel koordinatlarda hız ve ivme, doğrusal hareket, bağıl hareket, parçacık kinetiği; Newton’un hareket yasası, hareket denklemi, iş, dürtü, momentum, iş ve enerji prensibi, dürtü ve momentum prensibi, açısal momentum, açısal dürtü ve momentum prensibi, parçacık sistemlerinin kinetiği, katı cisimlerin düzlemsel kinematiği, anlık merkez dönme, katı cisimlerin düzlemsel kinetiği, katı cisimlerin üç boyutlu kinematiği, katı cisimlerin üç boyutlu kinetiği konularından oluşmaktadır.


ME210 İmal Usülleri (3 2 4) (AKTS: 5)

Dersin amacı öğrencilere bir dizi üretim sürecinin tanıtılmasını sağlamaktır. Çok çeşitli üretim süreçlerini tartışan bir genel bakış dersidir. Endüstride kullanılan metal kesme, döküm, toz metalurjisi, sac metal şekillendirme, kaynak, kaba malzeme şekillendirme ve biçimlendirme işlemleri gibi bazı yaygın imalat yöntemlerin anlatımını içermektedir.


ME211 Termodinamik I (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders kapsamında sistem ve çevresi, bir maddenin özellikleri, termodinamik denge, ideal gaz hal denklemi, enerji, sistem ve çevresi arasında enerji transferi, faz değişimi ve termodinamik süreç, tersinir ve tersinmez süreçler, basit sistem, entalpi, sabit hacim ve sabit basınç altında özgül ısılar, saf madde termodinamik yüzeyleri, bir kontrol hacmi için termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası, entropi, entropinin sayısal değeri, kontrol hacmi için ikinci termodinamiğin yasası başlıkları irdelenmektedir.


ME212 Termodinamik II (3 0 3) (AKTS: 7)

Bu ders içeriğinde tersinmezlik, buhar gücü ve soğutma çevrimleri, hava standart güç ve soğutma çevrimleri, termodinamik ilişkiler, ideal gaz karışımları, gaz ve buhar karışımları, kimyasal reaksiyonlar, ve kimyasal denge işlenmektedir.


ME300 Yaz Stajı II (0 0 0) (AKTS: 5)

Bu derste öğrencilerin uygun bir fabrikada, bir elektrik santralinde veya bir mühendislik tasarım ve danışmanlık ofisinde en az dört hafta (20 iş günü) yaz stajı yapmaları gerekmektedir. Aktif katılım yoluyla çeşitli yönetim ve mühendislik uygulamalarını inceleyerek gerçek bir iş ortamıyla tanışmaları beklenmektedir. Öğrencinin katkılarını yansıtan bir rapor talep edilmektedir.


ME301 Makine Teorisi I (3 0 3) (AKTS: 4)

Mekanizmalara giriş konulu derste, temel kavramlar, serbestlik derecesi, mekanizma türleri, bağlantıların konum, hız ve ivme analizleri, dört link mekanizması, dişli çarklar ve bağlantıların statik ve dinamik kuvvet analizleri öğretilmektedir.


ME302 Makine Teorisi II (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır: sanal iş yöntemi. Volanlar. Titreşim sistemlerinin modellenmesi ve elemanları. Bir serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri. Titreşim izolasyonu


ME303 Akışkanlar Mekaniği I (3 0 3) (AKTS: 4)

Ders kapsamında, temel kavramlar ve akışkan özelliklerinin tanıtılması, akışkan hareketinin tanımı ve sınıflandırılması, akışkan statiği, sistem ve kontrol hacminin kaldırma kuvveti ve stabilite kavramları, bir kontrol hacmi için integral formdaki temel denklemlerin elde edilmesi ve uygulanması, borular ve kanallarda laminer ve türbülanslı akışlar ve büyük ve küçük kayıplar konuları işlenmektedir.


ME304 Akışkanlar Mekaniği II (3 0 3) (AKTS: 5)

Temel denklemlerin diferansiyel formda elde edilmesi (süreklilik, momentum ve enerji denklemleri) ve uygulamaları. Sıkıştırılamayan ve viskoz olmayan akışların analizi. Akım fonksiyonu ve hız potansiyeli. Bernoulli denkleminin türetilmesi ve uygulaması. İrrotasyonel akışlar. Boyutsal analiz ve benzerlik. Laminer ve türbülanslı sınır tabakalarının analizi. Batırılmış cisimlerin etrafındaki akışın analizi: Sürükleme ve kaldırma kuvvetlerinin hesaplanması. Sıkıştırılabilir akışa giriş. Ses hızının tanımı ve izentropik, tek boyutlu sıkıştırılabilir akışların analizi.


ME307 Makine Elemanları I (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, gerilme analizi, statik mukavemet için tasarım kriterleri, yorulma mukavemeti için tasarım kriterleri, kalıcı bağlantılar, kaynaklı, lehimli, yapışkanlı ve perçinli bağlantılar, kalıcı olmayan bağlantılar, cıvatalı bağlantılar, güç vidaları, anahtarlar, pimler, mafsallar ve presli, sıkı geçmeli ve konik monte bağlantılar, miller ve akslar, yaylar konularını kapsamaktadır.


ME308 Makine Elemanları II (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, yağlayıcılar ve yağlama teorisi, kaymalı ve rulmanlı yataklar, dişli çarkların tasarımı, düz, helis ve konik dişli çarklar, spiral ve sonsuz dişli mekanizmalar, kaplin, kavrama ve fren tasarımı, kayış-kasnak mekanizmalarının tasarımı, zincir dişli mekanizmalarının tasarımı ve sürtünmeli tahrik konularını kapsamaktadır.


ME312 Deney ve Ölçüm (3 2 4) (AKTS: 5)

Ders kapsamında ölçümün temelleri, ölçülen miktarların istatistiksel analizi, ölçümdeki belirsizlik ve temel ölçüm araçları konuları anlatılmaktadır. Ayrıca, dersin uygulama saatinde, öğrencilerden temel fiziksel niceliklerin ölçümü ile ilgili deneyler yapmaları ve sonuçları raporlamaları beklenmektedir.


ME313 Isı Transferi (4 0 4) (AKTS: 4)

Isı transferine giriş, ısı transfer mekanizmaları, boyutsal analiz, zamandan bağımsız ısı iletimi, ısıl dirençler, kanatçıklar, termal rezistans, zamana bağlı iletim, yığık metod, zamana bağlı ve zamana bağlı olmayan ısı transferi problemlerinin sayısal yöntemler ile çözümü, zorlanmış taşınım, sınır tabakası, laminer ve türbülanslı akış, konvektif transfer sınır tabaka denklemleri, boyutsuz parametreler, Reynolds benzetmesi, zorlanmış konveksiyon, ampirik korelasyonlar, iç akış korelasyonları, doğal konveksiyon, termal radyasyon, radyasyon siyah cisimler arasında, yaygın gri yüzeyler arasında radyasyon,


ME331 Makine Mühendisleri için Sayısal Yöntemler (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders, yakınlaştırma ve hata, denklemlerin kökleri, lineer denklem sistemlerinin çözümü, eğri uydurma ve enterpolasyon, sayısal türev ve integral, sıradan diferansiyel denklemlerin çözümü, başlangıç değer problemleri ve sınır değer problemleri konularını içerir. Listelenen konuların uygulamaları MATLAB kullanılarak gerçekleştirilir.


ME407 Yenilikçi Mühendislik Analizi ve Tasarımı (1 4 3) (AKTS: 4)

Bu ders kapsamında öğrencilerin bitirme projelerinin ilk adımı olan tasarım ve analiz kısmını gerçekleştirmesi beklenmektedir. Projenin öğrencilere, iyi tasarım pratiği, tasarım kavramlarının geliştirilmesinde yaratıcılık, analitik ve fiziksel modellemeyi içeren kaliteli mühendislik çalışmaları, zamanında ve iyi tasarlanmış deneyler ve uygulamalı etkinlikler, profesyonel sözlü ve yazılı iletişim, iyi tanımlanmış kilometre taşlarına yönelik gayretli çaba, disiplin kişisel ve grup yükümlülüklerini yerine getirmede gelişim gibi değerleri katması amaçlanmıştır.


ME408 Yenilikçi Mühendislik Tasarımı ve Uygulanması (2 4 4) (AKTS: 8)

Bu ders, diğer derslerde kapsanan Makine Mühendisliği yöntemlerinin proje temelli bir sentezidir. Öğrenci ve profesör ekipleri, uygulanabilir çözümler geliştirmek için endüstrinin sponsor olduğu gerçek dünyadaki projeler üzerinde çalışmaktadır. Bu ders ME 407’nin devamıdır. Proje ekipleri ME 407’de tasarlanan sistemi uygulamayı amaçlamaktadır. Uygulanan sistemler daha sonra doğrulama için test edilir.


ME413 Makine Mühendisliği Laboratuvarı I (1 4 3) (AKTS: 5)

Ders, mekanik ölçüm yöntemleri (gerinim ölçerler, yük hücreleri, yer değiştirme sensörleri, atalet ölçüm birimleri, vb.) ve ilgili aktüatörler (DC motorlar, servo motorlar, adım motorları, vb.) konularını kapsamaktadır. Mekanik ölçümler içeren deneyler, her bir öğrenci tarafından kendi tasarladığı prototip sistemleri üzerinde yapılacaktır.


ME414 Makine Mühendisliği Laboratuvarı II (1 4 3) (AKTS: 5)

Ders, ısıl ve akışkan sistemlerde ölçüm yöntemleri ( sıcaklık, basınç, hız, debi vb.), turbomakinalar, pompa, fan ve kompresörler konularını içermektedir. Isı/akışkan konularına dair ölçümler içeren deneyler, her bir öğrenci tarafından kendi tasarladığı prototip sistemleri üzerinde yapılacaktır.


ME431 Sistem Dinamiği (3 0 3) (AKTS: 3)

Ders, fiziksel sistemlerin modellenmesi, mekanik, elektrik, akışkan ve termal sistem elemanları, doğrusallaştırma, durum değişkenleri, sistem denklemlerinin A-matrisler şeklinde değerlendirilmesi, fiziksel, kanonik ve faz değişkenleri, sistemlerin zaman yanıtları ve sistemlerin frekans yanıtları konularını içermektedir.
ME402 Sonlu Eleman Analizine Giriş (3 0 3) (AKTS: 5)

Derste, sonlu elemanlar analizinin (FEA) temel temellerini öğretir. Basit bir boyutlu problemle başlayarak sırasıyla, iki ve üç boyutlu elementler, ısı transferi ve katı mekanikteki bazı uygulamalar konuları işlenmektedir. Ayrıca ders modelleme, matematiksel formülasyon ve bilgisayar uygulamasını kapsar.


ME403 Kompozit Yapıların Tasarımı (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders lamina gerilme-gerinim ilişkileri, sürekli lif takviyeli laminanın etkili modülleri, sürekli lif takviyeli laminanın mukavemeti, lamina higrotermal davranış analizi, süreksiz olarak kuvvetlendirilmiş lamina analizi, laminat analizi ve kompozit yapı tasarımı konularını içermektedir. Ders kapsamında öğrencilerden bir sunum yapmaları beklenmektedir.


ME406 Mekanik Titreşimler (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, temel tanımlar, tek serbestlik dereceli sistemlerde hareket denklemleri, sönümsüz ve sönümlü titreşimler, serbest ve zorlanmış titreşimler, sistemlerin harici uyarmalara tepkisi, titreşim izolasyonu, iki serbestlik dereceli sistemlerde hareket denklemleri, koordinat dönüşümü, temel koordinatlar, titreşim modları, burulma titreşimi ve çok serbestlik dereceli sistemlere giriş konularını kapsamaktadır.


ME410 Metal Kesim (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, kesme teorisi; temel dik kesme mekaniği, takım kuvvetlerinin ölçülmesi, Ernst ve Merchant Teorisi, sürtünme, takım ömrü ve takım aşınması, kesme ekonomisi, kesme sıvıları ve kesme, kesici takım sıcaklığı ve hesaplamaları, kesme kuvveti, güç, işleme süresi hesaplamaları ve işlemede etkileri, parametreler; kesme hızı, ilerleme hızı, tornalamada kesme derinliği, delme delme, şekillendirme, planyalama ve frezeleme işlemleri konularını içermektedir.


ME415 Isıl Sistem Tasarımı (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, termal sistemlerin temelleri, tasarımın mühendislik uygulamasındaki rolü, fanlar, pompalar, boru akışı, ısı değiştirici tasarımı ve analizi, termal sistemlerin dinamik davranışı, optimizasyon yöntemleri ve optimizasyonun termal sistemlere uygulanması konularını içermektedir.


ME416 Mekanik Sistem Tasarımı (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, üç boyutlu gerilme analizi, sünek ve kırılgan malzemeler için statik tasarım kriterleri, sünme için mekanik tasarım, tasarıma dinamik etkiler; dinamik kuvvet analizi, doğal frekansın kontrolü, anlık etki etkileri, optimizasyon yöntemleri; basit türev, Lagrange çarpanları ve doğrusal programlama konularını kapsamaktadır. Öğrencilerden makine tasarımını içeren bir dönem projesi teslim etmesi beklenmektedir.


ME417 Mekanizma ve Makine Tasarımı (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, mekanizma tasarımı; kinematik sentez, kam tasarımı, mekanizma tasarımında optimizasyon ve mekanizmalarda dengeleme konularını içermektedir.


ME421 Eklemeli İmalat (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, eklemeli imalatın temel prensipleri ve gelişimi, genelleştirilmiş proses zinciri, Vat fotopolimerizasyonu, toz yatağı füzyonu, ekstrüzyon esaslı prosesler, malzeme jeti, sac laminasyon ve yönlendirilmiş enerji biriktirme süreçleri, doğrudan yazma teknolojileri, düşük maliyetli sistemler, proses seçim kılavuzları, post proses ve yazılım sorunları, doğrudan dijital üretim, aditif üretim için tasarım, hızlı kalıplama, uygulamalar, iş fırsatları ve yöntemin gelecekteki yönelimleri konularını içermektedir.


ME422 Otomatik Malzeme Taşıma ve Depolama Sistemlerinin Mekanik Tasarımı (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, otomatik malzeme taşıma ve depolama sistemlerinin temel prensipleri ve gelişimi, genel lojistik işlemleri, taşıma sistemlerinin mekanik tasarım parametreleri, otomatik depolama ve erişim sistemi (ASRS), ASRS türleri, ASRS’nin mekanik tasarım hususları, dikey karusel, yatay karusel, sabit koridorlu robotlar, otomatik güdümlü araçlar (AGV), taşıma ve depolama sistemlerinin mekatronik tasarımı, yükleri ve hareketi algılama, ASRS’i fabrika ve kurumsal bilgi sistemlerine bağlama, ASRS sistemlerinin Endüstri 4.0’daki rolü ve ASRS sistemlerinin uygulamaları konularını içermektedir.


ME423 Endüstriyel Akışkan Gücü (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, hidroliğin temel prensipleri, hidrolik bileşenler: pompalar ve motorlar, silindirler, valfler, tanklar, hidrolik sistemler ve hidrolik devreler, pnömatik bileşenler ve sistemler, gerçek akışkan güç sistemleri için kontrol sistemlerinin tasarımı ve uygulanmasında pratik ve teorik deneyim konularını içermektedir.


ME424 İş Makinalarına Giriş (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, inşaat ve hidrolik mobil makinelerinin sınıflandırılması, offroad kullanımına yönelik iş makinalarının mühendislik tasarım ilkeleri, dünya-makine etkileşimleri ve tasarım konuları, terramekaniğe giriş, iş makinası bağlantıları ve güç değerlendirmeleri, iş makinası yerleşiminde dikkat edilmesi gerekenler, iş makinalarının motor ve güç besleme sistemleri ve iş makinaları alt sistemlerine giriş (nihai tahrik sistemleri, süspansiyon sistemleri, fren sistemleri) konularını içermektedir.


ME430 Güneş Enerjisi Uygulamaları (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, radyant enerji transferi, soğurma ve yansıtma ve güneş değiştiricilerine uygulanması, güneş enerjisi cihazları için enerji dengeleri, binaların güneş enerjisi ile ısıtılması için tasarım yöntemleri, aktif ve pasif güneş uygulamalar, ekonomi ve güneş enerjisi uygulamaları uygulamaları ve fotovoltaik sistemler konularını içermektedir.


ME433 Akışkan Makinaları (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, turbomakinalara giriş, pompalar; santrifüj, eksenel ve karışık akış pompaları, pompa testi ve pompa performans özellikleri, boyutsal analiz ve benzerlik, santrifüj pompaların tasarımı, pompalarda kavitasyon, hidrolik türbinler; pelton türbinleri, francis, kaplan ve pervane türbinleri, türbinlerdeki son gelişmeler ve hidroelektrik santraller konularını içermektedir.


ME435 Yanma Prosesleri (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, yanmanın temelleri, alev yapısı, alev hızı, tutuşabilme, tutuşma, karıştırılmış reaksiyon, kinetik ve denge olmayan işlemler, kirletici oluşumu, motorlara uygulama, enerji üretimi ve yangın güvenliği konularını içermektedir. Derste bilgisayar yazılımı kullanılmaktadır.


ME440 İçten Yanmalı Motorlar (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, SI ve CI motor çalışma prensipleri, 4 zamanlı ve 2 zamanlı motorlar, ideal ve teorik çevrimler, termal verimlilik, yakıtlar ve yanma, endüksiyon, sıkıştırma, yanma ve genleşme-egzoz işlemleri, SI ve CI motorlarda karışım hazırlama, yakıt sistemleri, motor özellikleri ve emisyon konularını içermektedir.


ME444 Bilgisayar Destekli İmalat Sistemleri (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders, otomasyonla ilgili ana konuları ve bir üretim sisteminin elemanlarının nasıl entegre edileceğini vurgulamak için tasarlanmıştır. Endüstriyel robotik, robot programlama ve esnek üretim sistemleri (FMS) üzerinde özellikle durulacaktır. Laboratuar çalışmaları robotik programlama ve FMS sistemleri ile deneylerle ilgilenecektir. CNC makineleri, robotlar, konveyörler gibi esnek bir üretim ortamının elemanları OpenCIM yazılım paketi ile modellenir ve çalıştırılır.


ME445 Bilgisayar Destekli Tasarım (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders, CAD sistemleri ve mimarisi, eğrilerin, yüzeylerin ve katıların geometrik modellenmesi, geometrik dönüşümler, görsel gerçekleştirme teknikleri, grafik işleme, FEM ağ oluşturma, ve takım yolu oluşturma konularını içermektedir. Ayrıca, bu derste yaygın olarak kullanılan ticari CAD / CAE yazılımı tanıtılmaktadır.


ME451 Malzemelerin Tahribatsız Muayene ve Testi (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, tahribatsız muayene tekniklerinin teorisi ve temel prensipleri, malzeme davranışı ve ana arıza modları, tahribatlı malzeme karakterizasyonu, olasılık ve algılama, radyografik inceleme, ultrasonik inceleme, girdap akımı denetimi, manyetik inceleme ve akustik emisyon konularını içermektedir.


ME452 Kaynak Teknolojileri (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, kaynak işlemleri; füzyon kaynağı ve katı hal kaynağı, pirinç kaynağı ve lehimleme, yapışkanlı bağlama, mekanik sabitleme, kaynak için tasarım hususları, demir alaşımlarının kaynak metalurjisi: karbon çelikleri, paslanmaz çelikler, demir dışı alaşımların kaynak metalurjisi: alüminyum alaşımları, nikel alaşımları, titanyum alaşımları, bakır alaşımları, magnezyum alaşımları, kaynak süreksizlikleri ve kusurları, kaynakların testi ve muayenesi (tahribatlı ve tahribatsız muayene, kalite ve güvenlik) ve kodlar ve standartlar konularını içermektedir.


ME463 Sayısal Akışkanlar Dinamiği (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, integral formdaki Navier-Stokes denklemleri, sınır koşulları, yapısal olmayan ızgara üretimi, Sonlu Hacim yöntemi, konvektif ve difüze akışları, Euler geri / ileri zaman integrali, türbülans ve modellenmesi, sıfır, bir ve iki denklem türbülans modelleri ve CFD teknikleri ile ısı transferi ve akışkanlar dinamiği problemlerinin analizi konularını içermektedir.


ME473 Mikro Akışkan Sistemlere Giriş (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders, akışkanlar mekaniğinin temel yönlerinin gözden geçirilmesi, ölçekleme kanunları ve akışın ölçeklenmesi, mikrokanallarda kılcal ve basınç güdümlü akışlar, elektro-kinetik bazlı mikro akışlar, mikro-akış manipülasyonu, mikroakışkanlarda yaygın mikrofabrikasyon tekniklerinin gözden geçirilmesi, mikroakışkan uygulamalar konularını içermektedir. Mikro akışları göstermek için laboratuvar uygulamaları yapılmaktadır.


ME481 Mikro Elektromekanik Sistemlere Giriş (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, mikroelektromekanik sistemlere giriş, mikroelektromekanik sistemlere (MEMS) ve mikro sistemlere genel bakış, mikro sistemlerin çalışma prensipleri, ölçekleme kanunları ve minyatürleştirme, MEMS ve mikrosistemler için malzemeler, mikrofabrikasyon teknikleri, dönüştürücüler, iletim yolları ve mikro sistem tasarımı ve paketleme konularını içermektedir.
ME113 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I (2 2 3) (AKTS: 6)

Ders, mühendislik çiziminin tanıtılması ve mühendislik çiziminin elemanları, geometrik varlıkların inşası, projeksiyon teorisi, ortografik çizim, izometrik görünüşler, boyutlandırma ve kesit alma konularını kapsamaktadır.


ME210 İmal Usülleri (3 2 4) (AKTS: 5)

Dersin amacı öğrencilere bir dizi üretim sürecinin tanıtılmasını sağlamaktır. Çok çeşitli üretim süreçlerini tartışan bir genel bakış dersidir. Endüstride kullanılan metal kesme, döküm, toz metalurjisi, sac metal şekillendirme, kaynak, kaba malzeme şekillendirme ve biçimlendirme işlemleri gibi bazı yaygın imalat yöntemlerin anlatımını içermektedir.


ME215 Termal Sistemin Temelleri (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, temel tanımlar, enerji kavramı, temel ısı transferi mekanizmaları, kapalı ve açık sistemlerde enerji analizleri, akışkanların sınıflandırılması, akış kinematiği, iç akış ve dış akış konularını kapsamaktadır.