NEWS

Educational Objectives / Eğitim Amaçları

I.Make value adding original designs and/or perform  research and development activities.
Katma değer yaratan özgün tasarım ve/veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunurlar.

II. Perform engineering activities utilizing state of the art technologies.
Mühendislik faaliyetlerini güncel teknolojiler ile yürütürler.

III.Become innovators and entrepreneors in their professinal careers and undertake managerial and leadership positions.
Kariyerlerinde yenilikçi ve girişimci olurlar, yöneticilik ve liderlik görevleri üstlenirler.