Seçmeli derslerin düşülmesi hk. duyuru

Mezuniyet durumunda olup, fazladan aldıkları seçmeli dersleri genel not ortalaması dışına çıkartmak isteyen öğrencilerin 3 mayıs 2017 tarihine kadar Bölüm Başkanlığı’na dilekçe vermesi gerekmektedir.