NEWS

Prospective Students

ABOUT THE DEPARTMENT / BÖLÜM HAKKINDA

Mechanical engineering is one of the broadest of fundamental engineering disciplines and encompasses a wide variety of engineering fields and many specialties. Mechanical engineering deals with design, development, manufacturing and implementation of mechanical systems energy conversion systems, and the tools to be used in production and testing, that meet the user requirements within the defined constraints. Mechanical engineers may work in very different areas, ranging from machine design and manufacturing and automotive to engine and turbine design and manufacturing, automation, power generation systems, design and manufacturing of air conditioning and heating/cooling systems. In other words, mechanical engineers design and develop any mechanical part or system that will improve quality of life, in a team work with the persons from other disciplines.

Makine mühendisliği en geniş temel mühendislik disiplinlerinden biridir ve çok çeşitli mühendislik ve uzmanlık alanlarını kapsar. Makine mühendisliği, kullanıcı isteklerini belirli kısıtlar dahilinde karşılayacak mekanik sistemlerin, enerji dönüşüm sistemlerinin ve test etmekte kullanılacak araçların tasarımı, geliştirilmesi, imalatı ve gerçekleştirilmesi ile ilgilenir. Makine mühendisleri, makine tasarımı, imalatı ve otomotivden motor ve türbin tasarımı ve imalatı, otomasyon, enerji üretim sistemleri, iklimlendirme ve ısıtma/soğutma sistemlerinin tasarımı ve imalatına kadar çok çeşitli alanlarda çalışabilirler. Diğer bir ifadeyle, makine mühendisleri, diğer disiplinlerden kişilerle ekip çalışması içerisinde yaşam kalitesini iyileştirecek herhangi bir mekanik parçayı ya da sistemi tasarımlarlar ve geliştirirler.

Mechanical engineers are expected to be proficient in both fundamental sciences and engineering sciences. They should also be skilled in contemporary fields, such as information technologies . Çankaya University Mechanical Engineering Department aims to provide training so that the mechanical engineers will have all the required qualifications. Graduates of Çankaya University Mechanical Engineering Department will be able to perform senior management, analyze engineering problems, improve skills in modeling, analysis and synthesis; do original research, share knowledge and experience with society and industry. Our graduates will contribute to scientific and technological know-how of Turkey and the civilization.

Makine mühendislerinin hem temel bilimlerde hem de mühendislik bilimlerinde yetkin olması beklenmektedir. Ayrıca makine mühendisleri bilgi teknolojileri gibi güncel alanlarda becerilerini geliştirmiş olmalıdırlar. Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü makine mühendislerinin gerekli tüm niteliklere sahip olacakları şekilde bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunları, üst düzey yöneticilik yapabilecek, mühendislik problemlerini analiz edebilecek, sentezleme, modelleme ve çözümleme becerilerini geliştirebilecek, özgün araştırma yapabilecek, bilgi ve tecrübesini toplum ve sanayi ile paylaşabileceklerdir. Mezunlarımız Türkiye’nin ve uygarlığın bilimsel ve teknolojik birikimine katkıda bulunacakdır.


JOB OPPORTUNITIES / İŞ İMKÂNLARI

Mechanical engineers are employed in an enormous range of technical areas. They work in any sector ranging from manufacturing to power generation such as acoustics, computer aided design, manufacturing, robotics, communication; chemical, defense, aerospace, pharmaceutical and environmental industries. Indeed, every product in modern life probably is designed, manufactured and tested partly or wholly by mechanical engineers. Developments in engineering profession indicate that there will always be a demand for mechanical engineers. Mechanical engineering is a challenging, rewarding and respected profession.

Makine mühendisleri çok geniş teknik alanlarda istihdam edilmektedirler. Makine mühendisleri imalattan enerji üretimine kadar, akustik, bilgisayar destekli tasarım, imalat, robotik, iletişim, kimya, savunma, havacılık, ilaç endüstrileri ve çevre gibi her alanda çalışabilirler. Esas olarak, modern hayattaki her ürünün tasarımı, üretimi ve test edilmesi kısmen veya tamamen makine mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Mühendislik mesleğindeki gelişmeler, makine mühendislerine her zaman bir talep olacağını göstermektedir. Makine mühendisliği öncül, tatminkar ve saygın bir meslektir.

Our graduates with an excellent R&D capability, technology development skills, industrial experience, innovation, personal creativity, breadth of knowledge and versatility will also have the opportunity of self-employment as well as being employed by offices in private or public sector, institutions conducting basic and applied research, or industries specialized in advanced materials.

Ar-Ge yeteneği, teknoloji geliştirme becerileri, sanayi deneyimi, inovasyon yönü, kişisel yaratıcılığı, bilgi derinliği ve çok yönlü olabilme özellikleri ile donanımlı olacak olan mezunlarımız, özel sektörde ve kamu sektörüne ait fabrika ve işyerlerinde, temel ve uygulamalı araştırmalar yapan kurum ve kuruluşlardan ileri teknoloji malzemelerinde yoğunlaşan endüstrilere kadar geniş bir alanda çalışabilecekleri gibi, serbest çalışma imkânına da sahip olacaklardır.

Mechanical Engineering Department of Çankaya University is committed to excellence in its teaching, research, scholarship and service mission for the society.

Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü eğitimde, araştırmada, bilim ve topluma hizmet konusunda mükemmeliyeti amaçlamaktadır.


CATALOG AND BROCHURE / KATALOG VE BROŞÜR

Click to download Çankaya University Catalog (In Turkish) / Çankaya Üniversitesi Kataloğunu indirmek için tıklayınız.

Click to download Mechanical Engineering Department Brochure (In Turkish) / Makina Mühendisliği Bölümü broşürünü indirmek için tıklayınız.

Çankaya University Prospective Students Web Page / Çankaya Üniversitesi Aday Öğrenci örün sayfasına ulaşmak için tıklayınız.


LYS SCORES AND SCHOLARSHIPS / LYS PUANLARI VE BURSLAR

As indicated in the ÖSYM handbook, Çankaya University Mechanical Engineering Department provides scholarships for students in the undergraduate programs. A student who is awarded such a scholarship will continue to receive it so long as the status of being a student is maintained. The period of scholarship also covers the preparatory year if such is necessary.

 
  2014 ÖSYS
Quota / Mevcut Kontenjan (2015-2016) Min. Score / Taban Puan Max. Score / Tavan Puan Min Rank / Min. Başarı Sırası Max. Rank / Maks. Başarı Sırası
Mechanical Engineering (English) / Makine Mühendisliği (İngilizce) 5 222,6579 234,5214 229024 206974
Mechanical Engineering (English) / Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 45 270,0845 356,5605 147320 64747
Mechanical Engineering (English) / Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 384,5793 404,7282 47346 36546


TRANSPORTATION / ULAŞIM

Click to see shuttle routes (free of charge). Servis (ücretsiz) güzergahlarını görmek için tıklayınız.


GRADUATE PROGRAM / LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

Graduate Program

Who can apply?

Scholarships

For further information, please contact:

Graduate School of Natural and Applied Sciences

Cukurambar Mah. Ogretmenler Caddesi, No: 14, 06530 Yuzuncuyil/ANKARA/TURKEY
Phone: (+90312) 284 45 00 / 343
E-mail: fbe@cankaya.edu.tr
Web: http://fbe.cankaya.edu.tr

For further information,please contact:

Çankaya University Mechanical Engineering Department
Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:4 06790, Etimesgut/ANKARA
Phone: (+90312) 233 13 00
E-mail: me@cankaya.edu.tr
Web: http://me.cankaya.edu.tr