×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

MASTERS PROGRAM / YÜKSEK LİSANS

The medium of instruction at Çankaya University is English. The MSc program contains two options: MSc with thesis and non-thesis MSc.

To qualify for admission to the MSc program in Mechanical Engineering, students are required to have a bachelor’s degree in Mechanical Engineering or in a related engineering field. Candidates who have bachelor’s degree in another engineering field may be required to take additional undergraduate courses.

The MSc with thesis option requires successful completion of a total of 21 credits of coursework (7 courses),  non-credit ME 590 Seminar course, non-credit RME 500 Research Methods and Ethics course and ME 599 MSc thesis. Students also register to ME 591 Special Studies course every semester after they start thesis research. The non-thesis MSc option requires successful completion of a total of 30 credits of coursework (10 courses), RME 500 Research Methods and Ethics course and non-credit ME 592 Project course. In both options the coursework contains 6 credits of compulsory applied engineering mathematics courses (2 courses). The students can also take ME6XX courses listed in the doctorate program as elective courses in addition to ME5XX courses listed below

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans programının eğitim dili İngilizce’dir. Tezli ve tezsiz iki programdan oluşmaktadır.

Yüksek lisans programının kabul koşulları Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasında belirtilmiştir. Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylara Fen Bilimleri Enstitüsünce belirtilen tarihlerde yazılı ve sözlü bilim sınavı yapılır. Yazılı sınavda A bölümünde matematik, B bölümünde mekanik konular (statik, mukavemet, dinamik) ve C bölümünde ısıl-akışkan (termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi) soruları bulunmaktadır. Öğrenciler A bölümü ile B veya C bölümünü cevaplandırırlar.

Öğrencinin lisans derecesini aldığı Bölüm gözönüne alınarak gerekli görüldüğü takdirde öğrenciye komite tarafından belirlenen bir bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Tezli programda 2 zorunlu ve 5 seçmeli olmak üzere 7 kredili ders (toplam 21 kredi), kredisiz RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi, ME 590 Seminer dersi ve ME 591 Özel Çalışmalar dersi alınması ve yüksek lisans tezi hazırlanması (ME 599); tezsiz programda 10 kredili ders (30 kredi), kredisiz RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi ve ME 592 Proje dersi alınması gereklidir.

Öğrenciler seçmeli dersler olarak aşağıda belirtilen ME 5XX kodlu derslerden başka ME 6XX kodlu doktora dersleri de alabilirler.

COMPULSORY COURSES / ZORUNLU DERSLER

ME 501  Analytical Methods in Mechanical Engineering I  3 0 3
ME 502  Advanced Numerical Methods for Engineers       3 0 3
ME 590  Seminar  (Thesis Option)             0 0 0
ME 591  Special Studies (Thesis Option)          0 4 0
ME 592  Project (Non-Thesis Option)            0 0 0
ME 599  M.S. Thesis                    0 0 0
RME 500 Research Methods and Ethics            0 0 0
ELECTIVE COURSES / SEÇMELİ DERSLER

ME 504  Mechanical Engıneering Measurements        3 0 3
ME 506  Advanced Heat Transfer and Applications      3 0 3
ME 510  Conduction Heat Transfer             3 0 3
ME 512  Convection Heat Transfer             3 0 3
ME 514  Radiative Heat Transfer              3 0 3
ME 516  Advanced Fluid Mechanics             3 0 3
ME 520  Gas Dynamics                   3 0 3
ME 524  Advanced Dynamics                 3 0 3
ME 525  Theory of Elasticity               3 0 3
ME 526  Advanced Strength of Materials          3 0 3
ME 530  Dynamics of Machinery               3 0 3
ME 533  Kinematic Synthesis                3 0 3
ME 536  Advanced Robotics                 3 0 3
ME 538  Composite Materials                3 0 3
ME 540  Thermal Stresses                 3 0 3
ME 542  Fracture Mechanics                3 0 3
ME 544  Pressure Vessel Design              3 0 3
ME 550  Advanced Machine Vibrations            3 0 3
ME 558  Macromolecular Hydrodynamics           3 0 3
ME 560  Wind Power                    3 0 3
ME 570  Microscale Fluid Mechanics            3 0 3
ME 574  Bearing and Lubrication              3 0 3
ME 576  Air Pollution and Control Technologies      3 0 3
ME 578  Refrigeration and Air Conditioning        3 0 3
ME 580  Energy Conversion Principles           3 0 3