×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans programının eğitim dili İngilizce’dir. Tezli ve tezsiz iki programdan oluşmaktadır.

Yüksek lisans programının kabul koşulları Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasında belirtilmiştir. Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylara Fen Bilimleri Enstitüsünce belirtilen tarihlerde yazılı ve sözlü bilim sınavı yapılır. Yazılı sınavda A bölümünde matematik, B bölümünde mekanik konular (statik, mukavemet, dinamik) ve C bölümünde ısıl-akışkan (termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi) soruları bulunmaktadır. Öğrenciler A bölümü ile B veya C bölümünü cevaplandırırlar.

Öğrencinin lisans derecesini aldığı Bölüm gözönüne alınarak gerekli görüldüğü takdirde öğrenciye komite tarafından belirlenen bir bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Tezli programda 2 zorunlu ve 5 seçmeli olmak üzere 7 kredili ders (toplam 21 kredi), kredisiz RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi, ME 590 Seminer dersi ve ME 591 Özel Çalışmalar dersi alınması ve yüksek lisans tezi hazırlanması (ME 599); tezsiz programda 10 kredili ders (30 kredi), kredisiz RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi ve ME 592 Proje dersi alınması gereklidir.

Öğrenciler seçmeli dersler olarak ME 5XX kodlu derslerden başka ME 6XX kodlu doktora dersleri de alabilirler.

Lisansüstü ders listesini görmek için tıklayınız.

Yüksek lisans programı yeterliliklerini görmek için tıklayınız.