NEWS

Adaptation-List

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI İNTİBAK’LARI


1. 2014-2015 akademik yılında veya daha önce birinci sınıfa başlayan öğrenciler, ME 407 “Innovative Engineering Analysis and Design” dersi için önkoşul tablosunda yer alan önkoşullar yerine isterlerse aşağıdaki önkoşullardan birini kullanabilirler.

a) ME 301 “Theory of Machines I”, ME 302 “Theory of Machines II”, ME 307 “Machine Elements I”, ME 308 “Machine Elements II”, ME 303 “Fluid Mechanics I”, ME 304 “Fluid Mechanics II”, ME 313 “Heat Transfer”  ve Restricted Elective (ME 402 “Introduction to Finite Element Analysis” veya ME 463 “Computational Fluid Dynamics”) derslerinden, biri diğerinin önkoşulu olmayan en fazla iki dersin haricindeki diğerlerinden geçmek 
b) “Senior Standing” (mezuniyet için en fazla 39 kredi kalmış olması)


2. 2013-2014 akademik yılı veya öncesinde Makine Mühendisliği Bölümünde birinci sınıfa başlamış olan öğrenciler ME 312 “Experimentation and Measurement”, ME 413 “Mechanical Engineering Laboratory I” ve ME 414 “Mechanical Engineering Laboratory  II” dersleri yerine ME 411 “Experimentation and Measurement” ve ME 412 “Mechanical Engineering Laboratory” derslerini alacaklardır. (ME 411 dersinin ön koşulu yoktur. ME 412 dersi için ME 411 “Experimentation and Measurement”, ME 202 “Strength of Materials” ve ME 313 “Heat Transfer” dersleri önkoşul, ME 304 “Fluid Mechanics II” dersi eş-zaman koşuludur.)

ME 411 “Experimentation and Measurement” ve ME 412 “Mechanical Engineering Laboratory” derslerinin açılmadığı zamanlarda ME 312 “Experimentation and Measurement” dersi, ME 411 “Experimentation and Measurement” dersi yerine, ME 413 “Mechanical Engineering Laboratory I” ve ME 414 “Mechanical Engineering Laboratory  II” derslerinden herhangi birisi ise ME 412 “Mechanical Engineering Laboratory” dersi yerine sayılacaktır.


3. 2016-2017 akademik yılında açılacak olan ME 312 “Experimentation and Measurement” dersi için ECE 281 “Electrical Circuits and Instrumentation + Laboratory” önkoşulu aranmaz, sadece ECE 386 “Introduction to Automatic Control” eş-zaman koşulu aranır. Daha sonraki yıllarda açılacak olan ME 312 “Experimentation and Measurement” dersi için önkoşul tablosunda yer alan tüm önkoşul ve eş-zaman koşulları uygulanır.


4. 2016-2017 akademik yılından önce alınmış olan CENG 198 “Introduction to Computer Programming” dersi, ME 198 “Computational Tools for Mechanical Engineers” dersi yerine geçmektedir.  2016-2017 Akademik yılından önce CENG 198 “Introduction to Computer Programming” dersini alıp kalmış olan öğrenciler bu ders yerine ME 198 “Computational Tools for Mechanical Engineers” dersini alacaklardır.


5. 2015-2016 akademik yılından önce alınmış olan MCS 331 “ Numerical Methods” dersi, ME 331 “Numerical Methods for Mechanical Engineers” dersi yerine geçmektedir. 2015-2016 akademik ders yılından önce MCS 331 “Numerical Methods” dersini alıp başarısız olan öğrenciler bu ders yerine MCS 331 “Numerical Methods” veya ME 331 “Numerical Methods for Mechanical Engineers” dersini alabilirler.


6. 2015-2016 akademik yılından önce ME 206 “Dynamics” dersini alıp başarısız olmuş öğrencilerden bu ders için önkoşul aranmaz.


7. 2015-2016 akademik yılından önce ME 211 “Thermodynamics I” dersini alıp başarısız olmuş öğrencilerden bu ders için önkoşul aranmaz.


8. 2014-2015 akademik yılında veya daha önce birinci sınıfa başlamış öğrenciler eğer RPW 305 “Research Paper Writing I” ve RTW 405 “Report Writing” derslerinden birisini alıp geçmişler ise ENG 221 “Advanced Writing Skills” dersinden muaf tutulurlar.

2014-2015 akademik yılında veya daha önce birinci sınıfa başlamış öğrenciler eğer APS 308 “Academic Presentation Skills” (veya RPW 306) ve PCS 406 “Professional Communication Skills” derslerinden birisini alıp geçmemişlerse mezun olmak için ayrıca ENG 222 “ Academic Presentation Skills” dersini almak zorundadırlar.