2017 Yaz okuluna katılan ve yaz okulundan önce staj yapmış olan öğrenciler için önemli duyuru

Yaz okulundan önce staj yapan öğrencilerin eksik kalan 2 günü için Bölümde yapacakları staj tarihi daha sonra duyurulacaktır.