NEWS

DEPARTMENT NUMERICAL ANALYSIS LABORATORY HAS BEEN ESTABLISHED

DEPARTMENT NUMERICAL ANALYSIS LABORATORY has been established.

The laboratory contains ANSYS (Finite Elements Analysis Software) and FLUENT(Computational Fluid Dynamics Software) softwares and 15 high capacity work-stations. For the softwares there are both education and academic research licences.

BÖLÜM SAYISAL ANALİZ LABORATUVARI kurulmuştur.

Laboratuvarda, ANSYS (Sonlu Elemanlar Analizi) ve FLUENT (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) yazılımları ile yüksek işlem kapasiteli 15 adet iş istasyonu bulunmaktadır. Yazılımların akademik araştırma ve eğitim lisansları mevcuttur.